Windows Server 2012 - Návrh, nasazení a správa síťové infrastruktury (WS123)

Microsoft, Windows Server

Na tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti nezbytní pro správu síťové infrastruktury na platformě Microsoft Windows Server 2012. Velmi důležitým a často přehlíženým aspektem správy sítě je návrh síťové topologie a rozmístění síťových komponent a zařízení. Právě v této oblasti vám naši lektoři pomohou nejen svými znalostmi, ale také zkušenostmi, které nabyli při letech správy podnikových sítí všech druhů a velikostí. Kurz lze rovněž využít jako přípravu pro certifikaci MCITP Enterprise Administrator.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Přehled návrhu síťové infrastruktury
  1. Příprava návrhu síťové topologie
  2. Návh síťové topologie a infrastruktury
  3. Plánování síťové infrastruktury pro virtualizaci
 • Návrh zabezpeční sítě
  1. Přehled návrhu zabezpečené sítě
  2. Tvorba plánu pro zabezpečení sítě
  3. Identifikace případných rizik a nedostatků v zabezpečení sítě
  4. Přehled modelu Defense-In-Depth
  5. Konfigurace ověřování a auditingu
 • Návrh IP adresace
  1. Konfigurace pokročilých funkcí služby DHCP
  2. Nasazení technologie IPAM
 • Návrh a implementace směrování
  1. Návrh síťové topologie s ohledem na směrování
  2. Výběr vhodných síťových prvků
  3. Připojení k Internetu a demilitarizovaná zóna
  4. Výběr směrovacích technologií a protokolů
  5. Vyhodnocení výkonu sítě
 • Návrh zabezpečení interní sítě
  1. Návrh nasazení a konfigurace sluby Windows Firewall
  2. Přehled technologie IPSec
  3. Návrh implementace IPSec
 • Návrh a implementace překladu názvů
  1. Sběr informací potřebných pro kvalitní návrh překladu názvů v síti
  2. Názvový prostor DNS
  3. Konfigurace pokročilých funkcí služby DNS
  4. Optimalizace výkonu služby DNS
  5. Návrh služby DNS s ohledem na vysokou dostupnost
 • Návrh a nasazení systému pro správu virtualizovaných aplikací
  1. Příprava pro návrh Network Access Solutions
  2. Zabezpečení a řízení přístupu do sítě
  3. Konfigurace serveru pro vzdálený přístup
  4. Návrh a konfigurace služby DirectAccess
 • Návrh a konfigurace systému Network Access Protection
  1. Návrh architektury systému Network Access Protection
  2. Návrh zásad systému NAP
  3. Návrh konfigurace vynucení a možností nápravy v systému NAP
 • Nasazení služeb pro síťovou instalaci operačního systému
  1. Vyhodnocení požadavků na nasazení operačního systému
  2. Nasazení operačního systému pomocí služby Windows Deployment Services
  3. Vytváření a úpravy obrazů operačního systému
 • Návrh souborových služeb a služby DFS
  1. Návrh souborových služeb
  2. Návrh služby DFS
  3. Konfigurace FSRM (File Server Resource Manager)
  4. Návrh a konfigurace služby Branch Cache
  5. Optimalizace souborových služeb
 • Návrh dynamického řízení přístupu
  1. Přehled technologie dynamického řízení přístupu
  2. Implementace a konfigurace systému dynamického řízení přístupu
 • Návrh vysoké dostupnosti služeb na platformě Windows Server 2012
  1. Přehled technologií pro vysokou dostupnost
  2. Návrh technologie vyrovnávání zatížení sítě
  3. Návrh technologie převzetí služby při selhání (Failover Cluster)
  4. Návrh geograficky vzálených clusterů
 • Designing Print Services in Windows Server 2012
  1. Přehled síťových služeb
  2. Funkce pro tisk v systému Windows Server 2012
  3. Návrh a konfigurace tiskových služeb
 • Designing Implementing Update Management
  1. Návrh nasazení služby Windows Server Update Services
  2. Instalace a konfigurace služby WSUS
Předpokládané znalosti:
Účastníci kurzu by měli mít přehled o základních síťových technologiích a mírně pokročilou znalost protokolů TCP/IP, mechanizmů překladu názvů, typů připojení k síti a základů zabezpečení síte. Výhodou je alespoň minimální zkušenost s operačními systémy Windows 7 a Windows Server 2008.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
17 900,00 Kč (21 659,00 Kč včetně 21% DPH)