Windows Server 2008 R2 - administrace (WS82)

Microsoft, Windows Server

Kurz je určen pro zvládnutí běžných úloh správy sítě.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Představení rodiny produktů Windows Server 2008 (R2)
  1. Přehled edic
  2. Novinky
 • Instalace Windows Server 2008 R2
  1. Základní pojmy: obrazy WIM, Win PE/RE a základní fáze instalace
  2. Typy instalace: interaktivní versus automatizovaná
  3. Postinstalační úlohy: průvodce počáteční konfigurací serveru; alternativní možnosti konfigurace
  4. Přehled nástrojů pro správu
 • Konfigurace infrastrukturního serveru (AD DS, DNS, DHCP)
  1. Active Directory: koncepty, struktura a základní komponenty
  2. Instalace a konfigurace rolí; vztah AD, DNS a DHCP
  3. Správa uživatelských účtů; uživatelské profily
  4. Správa počítačových účtů
  5. Správa skupin a nasazení strategie skupin
 • Souborové služby
  1. Pokročilá nastavení NTFS
  2. Pokročilá správa sdílení
 • FSRM: sledujeme a optimalizujeme využití souborových služeb; reporty, adresářové kvóty a file screening
  1. Řešení typických potíží a nástroje příkazového řádku
 • Tiskové služby
  1. Pokročilá konfigurace tiskového serveru
  2. Přístupová práva tiskáren
  3. Nástroje pro správu
 • Automatizace běžné správy
  1. Zásady skupiny (Group Policy): koncepty a typická nasazení
  2. Plánovač úloh
 • Sledování využití serveru
  1. Prohlížeč událostí: konfigurace a využití záznamů systému
  2. Auditování
  3. Sledování zatížení serveru: koncepty měření, nejdůležitější subsystémy a veličiny; nástroje pro monitoring v reálném čase a plánovaný sběr dat
 • Windows Backup: zálohování a obnova
  1. Windows Backup: koncept a novinky
  2. Nástroje pro správu, wbadmin 2x jinak: jako konzola MMC a EXE v příkazovém řádku
  3. Obnova serveru z prostředí WinRE
Předpokládané znalosti:
Alespoň minimální zkušenost s Windows Serverem 2003/2008.
Doporučený následný kurz:
Windows Server 2008 - Active Directory a pokročilá správa (WS83)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
10 900,00 Kč (13 189,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ABEL-Computer s.r.o., Vladan K.
Windows Server 2008 R2 - administrace ( WS82)
"Vzhledem k rozsahu probírané látky by byla přínosná i delší doba kurzu, za 3 dny se mnohá témata probrala poměrně stručně. Ale beru v úvahu, že se jedná o úvodní kurz a v pokračovacím se půjde více do hloubky."