Symfony framework - vývoj webových aplikací (SMF1)

Programování, Webové technologie

Školení je určeno vývojářům, kteří by se rádi blíže seznámili s PHP frameworkem Symfony. Naučíte se, jak používat jednotlivé komponenty frameworku Symfony, jak efektivně navrhnout architekturu složitější aplikace, ale i jak vybudovat funkční aplikaci během pár chvil.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základy
  1. Instalace pomocí composer
  2. První spuštění aplikace
  3. Struktura aplikace, pojem Bundle
  4. Ukázka konfigurace pomocí YAML, XML a PHP
  5. Ladění aplikace
 • Architektura aplikace
  1. Vysvětlení pojmu MVC, Inversion of Control (IOC) a Dependency Injection
  2. Controller
  3. View
  4. Routing
 • Twig
  1. Popis šablonovacího systému
  2. Výpis proměnných, filtry
  3. Podmínky a cykly
  4. Dědičnost a bloky
  5. Assets
 • HTTP požadavky
  1. Zpracování dat předaných v požadavku
  2. Práce se Session
  3. Redirect
 • Formuláře
  1. Vytvoření a vykreslování formuláře
  2. Validace a zpracování dat
 • Doctrine
  1. Vysvětlení pojmu ORM
  2. Seznámení se s ORM Doctrine
  3. Entity, Repository
  4. Jednoduchá CRUD aplikace (přidání, editace a mazání položek)
Předpokládané znalosti:
Znalost programovacího jazyka PHP (objektový model, jmenné prostory), základní znalosti jazyka HTML, CSS a JavaScript.
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
17 800,00 Kč (21 538,00 Kč včetně 21% DPH)