SharePoint Server 2016/2013 - tvorba workflow (SPS8)

Microsoft, SharePoint

Kurz je určen všem, kteří chtějí vytvářet workflow v SharePointu bez znalosti programování, pomocí původních sharepointových workflow dostupných od verze 2010, jakož i pomocí nových workflow dostupných od verze 2013. Věnuje se zejména tvorbě workflow v SharePoint Designeru. Zabývá se i řešením běžných problémů, které vznikají při vývoji a nasazování workflow.

Lokalita, termín kurzuBrno
16.7. - 17. 7. 2018
Objednat
10.9. - 11. 9. 2018
Objednat
5.11. - 6. 11. 2018
Objednat
Praha
28.6. - 29. 6. 2018
Objednat
23.8. - 24. 8. 2018
Objednat
18.10. - 19. 10. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do workflow
  1. co jsou to workflow a jak fungují
  2. základní stavební kameny workflow
  3. automatické vs. manuální workflow
 • Příprava a dokumentace workflow
  1. tvorba diagramů s kroky workflow
  2. použití Excelu a Visia na dokumentaci workflow
  3. identifikace míst pro zlepšení workflow
  4. interakce workflow s formuláři
 • Zabudované workflow v SharePointu
  1. přehled zabudovaných workflow v SharePointu
  2. nastavení workflow
  3. konfigurace trojstavového workflow
 • SharePoint Designer
  1. seznámení se s prostředím SharePoint Designer
  2. otevření webu, seznamu a knihovny
 • Tvorba workflow v SharePoint Designer
  1. 3 typy workflow
  2. vytvoření nového workflow
  3. události, které spouštějí workflow
  4. kroky workflow
  5. akce workflow
  6. vytvoření jednoduchého workflow
  7. odeslání e-mailové notifikace
  8. nastavení seznamu úkolů a logování historie workflow
  9. vytvoření workflow použitím akce "Počkat na změnu pole"
  10. použití podmínek na větvení logiky a rozhodování se
  11. použití pokročilých podmínek
  12. paralelní bloky
 • Formuláře pro workflow
  1. použití zabudovaného formuláře ze seznamu
  2. vytvoření formuláře použitím InfoPath
  3. úprava a publikování formulářů InfoPath
  4. vytvoření knihovny formulářů použitím InfoPath
  5. iniciační a asociační formuláře
  6. získání a použití hodnot z formulářů
  7. úprava parametrů inicializačního formuláře
  8. modifikace přidružení formuláře
  9. přidání asociačních polí do inicializačního formuláře
  10. úprava formulářů úkolů
 • E-mailové notifikace
  1. odeslání e-mailu odesílateli formuláře
  2. odeslání e-mailu osobě ve skupině
  3. použití adresářů pro vyhledání e-mailových adres pro workflow
  4. použití pravidel Outlooku pro správu workflow
 • Základní akce ve workflow
  1. pozastavení workflow
  2. proměnné workflow
  3. provedení kalkulací
  4. výpočet a nastavení časových údajů
  5. nastavení stavu workflow
  6. zastavení workflow
  7. vizualizace stavu workflow
 • Použití seznamů ve workflow
  1. vytvoření nové položky v seznamu
  2. zamknutí a odemknutí položky
  3. nastavení hodnot polí
  4. kopírování a mazání položek seznamu
  5. čekání na změnu položky seznamu
  6. nalezení intervalu
  7. aktualizace položek seznamu
  8. práce s řetězci
 • Získání dat od uživatelů
  1. získání dat od uživatelů
  2. přiřazení úloh uživatelům
 • Zjednodušení správy wworkflow
  1. použití e-mailových aliasů
  2. přidání komentářů
  3. zapisování do logů workflow
  4. kontrola logů workflow
  5. odchytávání chyb ve workflow
  6. úprava stávajících workflow
  7. ukončení a odstranění instancí workflow
 • Tvorba opakovaně využitelných workflow
  1. vytvoření opakovaně využitelného workflow
  2. přiřazení asociačních sloupců k workflow
  3. vytvoření vlastního typu obsahu pro workflow
  4. přiřazení opakovaně využitelného workflow a vlastního typu obsahu do seznamu
  5. použití šablon workflow
  6. vytvoření workflow webu
 • Použití Visia pro design workflow verze 2010
  1. export workflow ze SharePoint Designer do Visia
  2. použití šablony SharePoint workflow na návrh workflow
  3. publikování workflow na web stránky pro zpětnou vazbu
  4. import workflow Visia do SharePoint Designer
 • Tvorba workflow verze 2013 v SharePoint Designer
  1. uživatelské rozhraní workflow
  2. pojmenování a zprávy
  3. parametry workflow
  4. bloky, kroky a paralelní bloky
  5. cykly a podmínky dokončení
  6. akce workflow
  7. podmínky workflow
  8. integrace s externími službami
  9. proměnné workflow
  10. opakovaně využitelné workflow
  11. publikování a nasazení workflow
  12. best practices
 • Tvorba workflow pomocí Visia 2013
  1. rozdíly v textovém a vizuálním designéři
  2. vizuální designér workflow
  3. zpracování chyb ve workflow
  4. balení workflow do balíčků
 • Další možnosti tvorby workflow
  1. programování workflow ve Visual Studiu
  2. workflow Nintex
Předpokládané znalosti:
Ovládat základní uživatelskou práci se SharePointem na úrovni kurzu "SharePoint - pro uživatele".
Doporučený předchozí kurz:
SharePoint 2016/2013 - pro uživatele (SPS1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Masarykova univerzita, Dita S.
SharePoint Server 2016/2013 - tvorba workflow ( SPS8)
"Kurz je ideální pro prvotní práci s Sharepoint Workflows. Do problematiky mne uvedl bezvadně. Dokázala bych si v rámci kurzu představit malé cvičení - vytvoření workflow podle zadání. Ale jinak byl kurz perfektní."