SharePoint Server 2016/2013 - reporting na SharePointu (SPS6)

Microsoft, SharePoint

Kurz je zaměřen na využití Reporting Services v SharePointu, výkonného nástroje pro plnohodnotný reporting, který slouží jako primární reportovací služba SharePointu. Obsahuje tvorbu základních i pokročilých reportů, integraci s databázemi OLAP, parametrických reportů, interaktivních a grafických reportů, i automatizaci reportingu - čili všeho, co Reporting Services nabízejí na vytváření a správu působivých a informativních reportů, které dostanou jejich uživatelé v profesionální podobě a bez čekání.

Lokalita, termín kurzuBrno
17.5. - 18. 5. 2018
Objednat
28.6. - 29. 6. 2018
Objednat
9.8. - 10. 8. 2018
Objednat
Praha
10.5. - 11. 5. 2018
Objednat
21.6. - 22. 6. 2018
Objednat
2.8. - 3. 8. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do reportingu v SharePointu
  1. Možnosti reportingu v SharePointu.
  2. Přehled a architektura Reporting Services pro SharePoint.
  3. Nástroje pro tvorbu reportů.
 • Vytváření reportů
  1. Vytvoření základního reportu.
  2. Základní prvky reportu, reportovací komponenty.
  3. Formátování reportů - statické i dynamické.
  4. Seskupování údajů na jedné straně.
  5. Používání výrazů pro výpočet hodnot, podmíněnou změnu vzhledu apod.
  6. Export reportů do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV,…
  7. Reporting ze sharepointových seznamů a OLAP kostek.
 • Pokročilé reporty
  1. Přidání navigace a obsahu do reportů.
  2. Skrývání a zobrazování dat.
  3. Subreporty, prokliky a drilldown / drillthrough v reportech.
  4. Přidání grafů, indikátorů, data bars a sparklines do reportů.
  5. Mapy a geografické data v reportech, integrace s Bing Maps.
  6. Používání více datasetů.
  7. Parametrizace reportů, používání parametrů a filtrů.
  8. Seznamy parametrů, dynamická parametrizace.
 • Report Builder
  1. Tvorba reportů přes Report Builder.
  2. Nastavení Report Builderu.
  3. Práce s reporty v prostředí SharePoint.
  4. Vytváření a sdílení Report Parts.
 • Publikování a spouštění reportů
  1. Publikování reportů do dokumentových knihoven.
  2. Spouštění reportů.
  3. Cache-ování reportů.
  4. Vytváření snapshotů a historie reportů.
  5. Automatický odběr reportů.
  6. Přihlašování se k odběru reportů.
  7. Správa odběru reportů.
  8. Upozornění na změny dat v reportech.
  9. Zabezpečení reportů.
  10. Integrace reportů do dashboardů a jiných stránek.
  11. Propojení reportů s jinými webovými částmi.
  12. Správa datových zdrojů reportů.
 • Správa Reporting Services na SharePointu
  1. Správa Reporting Services přes Centrální administraci.
  2. Nastavení Reporting Services na uživatelských webech.
  3. Administrace, záloha a obnova databází Reporting Services.
  4. Zabezpečení Reporting Services.
  5. Upgrade z předchozích verzí.
  6. Přechod z jiných reportovacích nástrojů na Reporting Services.
 • Rozšiřování Reporting Services na SharePointu
  1. Integrace aplikací s Reporting Services přes web services.
  2. Přímé renderování a tisk reportů v prostředí .NET.
  3. Rozšiřování funkcionality pomocí .NETu.
Doporučený následný kurz:
SQL Server Reporting Services 2016/2014 – pokročilý reporting (MSQL17)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)