SharePoint Designer (WorkFlow) (SPO4)

Microsoft Office, SharePoint

Kurz je určen uživatelům, kteří spravují data v prostředí SharePoint On-premises nebo Online a potřebují aktivně vytvářet obsáhlé SharePoint seznamy nebo vytvářet WorkFlow, ať už jedno nebo kombinaci více, v rámci jednoho seznamu nebo mezi více seznamy. V rámci školení se posluchači seznámí s hlavními funkcionalitami nástroje SharePoint Designer. Tento nástroj firemní data oživuje, umožňuje cílenou interakci s uživateli a při jeho plném využití můžete vytvářet firemní aplikace. Kurz probíhá formou výkladu teorie a praktických cvičení.
Kurz je veden lektorem, který je v dané problematice držitelem certifikace na úrovni Expert a platformu SharePoint denně využívá při reálných projektech a implementacích v ČR i zahraničí.

Lokalita, termín kurzuBrno
13.12. - 14. 12. 2018
Objednat
7.2. - 8. 2. 2019
Objednat
4.4. - 5. 4. 2019
Objednat
Praha
3.12. - 4. 12. 2018
Objednat
28.1. - 29. 1. 2019
Objednat
25.3. - 26. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do SharePoint Designer (WorkFlow)
  1. Ovládací prvky SharePoint Designeru
  2. Napojení na konkrétní SharePoint Site
  3. Práce s SharePoint seznamy a dokumentovými knihovnami a tvorba sloupců různých datových typů přes SharePoint Designer
  4. Přidání akce do menu položky/dokumentu
  5. Analýza obsahu webu přes SharePoint Designer
  6. Troubleshooting a čištění Cache
 • WorkFlow
  1. Co je to pracovní postup (WorkFlow)
  2. Představení typů WorkFlowF: List WF / Reusable WF / Site WF a jejich specifikace
  3. Představení verzí WorkFlow: 2010 / 2013 a jejich specifikace
  4. Možnosti a nastavení inicializace WF
  5. Kombinace WF a možnosti sekvenčního spouštění
  6. Vizuální příprava WF (Step/Stage/Loop), Parallel Block, WF Settings
  7. Úvod do použití proměných (Variables)
  8. Podmínky (Conditions) a jejich kombinace
  9. Akce (Actions) a jejich praktické využití (práce s proměnnými, práce s položkou/dokumentem, automatické nastavení metadat, Lookups, String Builder, schvalovací procesy, logování aj.)
  10. Automatizovaná práce s oprávněními
  11. Možnosti využití Retenčních pravidel pro spouštění WorkFlow
  12. Verze a instance WF a jejich správa při větším počtu běžících WF
 • Praktická část
  1. Příprava několika WorkFlow nad SharePoint Dokumentovou knihovnou a seznamem
  2. Názvosloví a orientace ve verzích a instancích WorkFlow
  3. Kombinace podmínek, proměnných a akcí pro automatizovaný proces nastavení metadata a schvalovacího procesu
  4. Specifické scénáře jako nastavení oprávnění (Permissions) nebo smyčky (Loops)
Předpokládané znalosti:
Znalost práce na PC, uživatelská znalost produktů MS Office a znalosti na úrovni kurzu SP2.
Doporučený předchozí kurz:
SharePoint - pro pokročilé uživatele (Power Users) (SPO2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)