SQL Server Reporting Services 2016/2014 – rozšiřovaní a programování funkcionalit (MSQL19)

Databáze, MS SQL

V rámci školení se naučíte rozšiřovat funkcionality Reporting Services (SSRS). V první části kurzu za pomoci vytváření vlastního .NET kódu, poté za pomoci vytváření vlastních reportovacích komponent. Dále se seznámíte s tvorbou nových a rozšiřováním stávajících renderovacích rozšíření.
Součástí školení je také seznámení se s dalšími možnostmi autentizace do SRSS, dalšími způsoby doručování reportů z přihlášení k odběru a hackováním funkcionalit SSRS. Kurz se věnuje i různým praktickým problémům při nasazování takovýchto řešení, jakož i automatizaci funkcionalit SSRS přes jeho API.

Lokalita, termín kurzuBrno
20.9. - 21. 9. 2018
Objednat
1.11. - 2. 11. 2018
Objednat
13.12. - 14. 12. 2018
Objednat
Praha
24.9. - 25. 9. 2018
Objednat
5.11. - 6. 11. 2018
Objednat
17.12. - 18. 12. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Programování v reportech
  1. Vlastní kód a využití vlastních DLL knihoven
  2. Vlastní reportovací komponenty
  3. Rozšíření a doplnění funkčnosti do již existujících komponent
  4. Vlastní properties při reportovacích komponentech
  5. Přidání JavaScriptu do reportů
 • Rozšíření Reporting Services
  1. Vlastní renderovací rozšíření
  2. Rozšíření již existujících renderovacích rozšíření
  3. Subrenderery - např. přidání vodoznaku do PDF rendereru, doprogramování chybějících vlastností do Word rendereru, automatické zazipovaného reportu při renderování a vrácení zipu, vrácení reportu vyrenderovaného ve více formátech v jednom ZIPu, ...
  4. Custom delivery providers (FTP, SSH, ...)
  5. Custom authentication providers - např. přihlašování pomocí vlastního jména / hesla z databáze, přihlašování pomocí FB nebo Windows Live, dvoufaktorová autentizace přes SMS, ...
  6. Vlastní in-process transformace RDL šablony před renderováním pomocí RDCE
  7. Custom data processing extension - vlastní ovladač pro přístup do exotických databází, např. pro FoxPro
  8. Omezení jednotlivých druhů rozšíření
  9. Instalace a konfigurace rozšíření na serveru SSRS
  10. Bezpečnost rozšíření
  11. Ladění rozšíření a řešení problémů
 • Automatizace Reporting Services
  1. Renderování reportů přes API
  2. Generování reportů přes API
  3. Správa reportů přes API
  4. Přidání vlastních tlačítek do lišty Report Vieweru a lokalizace do češtiny
Předpokládané znalosti:
Znalost Reporting Services
Doporučený předchozí kurz:
SQL Server Reporting Services - tvorba reportů (MSQL12)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
18 600,00 Kč (22 506,00 Kč včetně 21% DPH)