SQL Server Reporting Services 2016/2014 – Jedi Master level (MSQL18)

Databáze, MS SQL

Školení se věnuje extrémně těžkým reportingových problémům, jejichž vyřešení ušetří autorům reportů měsíce času. Vyhnete se opětovnému vytváření stejných reportů, které se liší jen jinými sloupci, seskupeními a veličinami. Překonáte limity SSRS a naučíte se, jak implementovat věci, které SSRS nepodporuje nebo oficiálně neumožňuje a to i bez nutnosti programování.
Po absolvování tohoto kurzu zapomenete na slovo "nejde to" a zařadíte se mezi reportingovou elitu (Jedi Master Reporting Level). Z reportů vyždímáte mnohem více, než je oficiálně možné.

Lokalita, termín kurzuBrno
15.11. - 16. 11. 2018
Objednat
24.1. - 25. 1. 2019
Objednat
Praha
25.10. - 26. 10. 2018
Objednat
3.1. - 4. 1. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Jedi Master reportovací techniky
  1. Zobrazování dynamických selectů s proměnlivým počtem sloupců
  2. Zobrazení dynamických reportovacích prvků v tabulce
  3. Univerzální, generické reporty
  4. Univerzální browser OLAP kostek, kde si uživatelé sami mohou měnit pomocí samotného reportu, co chtějí vidět na řádcích, na sloupcích a jaká měřítka chtějí vidět na jejich průsečících
  5. Práce s vrstvami map
  6. Geografický drilldown v jednom reportu
  7. Tvorba her v reportech (ano, čtete dobře, hry v reportech)
 • Interaktivní reporting
  1. Vytváření tlačítek, checkboxů a jiné prvky
  2. Přidání JavaScriptu do reportů - vlastní chybová hlášení, vlastní kód, vlastní akce, ...
  3. Modifikace dat v databázích s použitím reportu
  4. Integrace reportovacích akcí s externími systémy
 • Další tajemství Jedi masterů
  1. Reporting nad velkým množstvím dat
  2. Úvod do Reporting Services Extensions API
  3. Automatické překlady reportů - vícejazyčné reporty, vícejazyčné šablony reportů, automatický překlad obsahu a opětovné využití reportů pro více typů uživatelů
  4. Pokročilé používání kolekcí
  5. Pokročilé bindování parametrů, dynamický binding a práce s ním
 • Řešení problémů
  1. Reporting využívání reportů a ladění výkonu SSRS
  2. Monitoring SSRS
  3. Ladění chyb SSRS
  4. Řešení problémů s reporty a SSRS
Předpokládané znalosti:
Znalost Reporting Services na pokročilé úrovni
Doporučený předchozí kurz:
SQL Server Reporting Services 2016/2014 – pokročilý reporting (MSQL17)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
18 600,00 Kč (22 506,00 Kč včetně 21% DPH)