Reporting with Infomaker (SYB7)

Databáze, SAP Sybase

V tomto kurzu se naučíte používat paintery InfoMakeru. Prakticky si vyzkoušíte tvorbu dotazů, výstupních sestav, grafů a formulářů v InfoMakeru pomocí painterů. Budete konfigurovat prostředí InfoMakeru, měnit databázové profily a vytvářet spustitelnou formu výstupních sestav a formulářů pro distribuci dalším zaměstnancům Vaší firmy.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Co je InfoMaker 
 • Paintery InfoMakeru 
 • Prostředí klient/server 
 • Vytváření jednoduchých sestav 
 • Přidávání objektů do sestav 
 • Vytváření sestav z více tabulek 
 • Filtrování, třídění, seskupování 
 • Nastavení výstupních sestav
 • Tvorba dotazů 
 • Práce s grafy 
 • Práce s “crosstab” výstupními sestavami 
 • Práce s formuláři 
 • Vytváření jednoduchého formuláře 
 • Tvorba master/detail formulářů 
 • Práce s database painter 
 • Správa objektů 
Předpokládané znalosti:
Zkušenosti s používáním osobních počítačů a Microsoft Windows nebo jiného grafického rozhraní. Zkušenost s konceptem relačních databází je výhodou.
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
36 000,00 Kč (43 560,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
MIBCON DIMA s.r.o.