Pokročilá analýza dat v PowerPivot pro analytiky a controlling (MSE7)

Microsoft Office, Excel

Cílem kurzu je naučit se používat na maximum doplněk PowerPivot pro Excel 2010/2013/2016 pro vysoce pokročilé analýzy. Kurz se věnuje zejména analytickému jazyku DAX, zabudovanému v PowerPivot. Je plný praktických příkladů, na kterých si účastníci procvičí krok po kroku veškerou funkcionalitu tak, aby věděli kombinovat všechny části PowerPivot na různé pokročilé, ale i nestandardní analýzy.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Analytická funkcionalita PowerPointu
  1. Souhrnné ukazatele a vypočtené pole
  2. Hierarchie dat - analýza podle let, měsíců, dní, produktových řad, oddělení, oblastí,…
  3. Klíčové indikátory výkonu - KPI
  4. Horizontální a vertikální Slicery
  5. Propojení Slicerů na tůzné PowerPivot tabulky a grafy
 • Vzorce v jazyce DAX pro PowerPivot
  1. Úvod do jazyka DAX - Data Analysis Expressions
  2. Syntaxe vzorců a funkcí
  3. Ošetření chyb ve vzorcích
  4. Operátory v jazyce DAX
  5. Datové typy v PowerPivot a rozdíly oproti Excelu
  6. Funkce pro práci s daty a časy
  7. Informační funkce
  8. Funkce pro kontrolu logiky zpracování
  9. Matematické funkce
  10. Funkce pro práci s textem
  11. Filtrovací, vyhodnocovací a statistické funkce - přehled
  12. Funkce Time Intelligence - přehled
  13. Funkce FORMAT - vlastní formát výstupu
 • Statistické funkce
  1. Klasické statistické funkce - SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV,…
  2. Vlastní variace statistických funkcí - SUMX, Countax, MAXX,…
  3. Skórování dat - RANKX, RANK.EQ
  4. Vzorkování dat - SAMPLE a TOPN
  5. Agregace dat - SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
  6. Kumulativní výpočty – kumulativní sumy od začátku období po dnes, po produktových kategoriích, po hierarchiích,…
  7. Kombinace dat z více tabulek - CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
  8. Funkce ADDCOLUMNS a ROW
 • Filtrovací a vyhodnocovací funkce
  1. Logika výpočtů v PowerPivot a její ovlivňování
  2. Execution Context, Filtr Context a Row Context
  3. Změna oblasti počítání přes funkci CALCULATE
  4. Filtrování dat - funkce FILTER
  5. Rozšíření oblasti výpočtů nad filtrovaná data - funkce ALL, ALLEXCEPT,…
  6. Informační funkce o aplikovaných filtrech
  7. Přenesení dat z ostatních tabulek - RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
  8. Funkce CALCULATETABLE
  9. Rekurzivní výpočty - earlier, EARLIEST
  10. Funkce DISTINCT a VALUES
  11. Funkce pro práci s Parent-Child hierarchiemi - PATHxxx
  12. Kombinace filtrovacích a vyhodnocovacích funkcí
  13. Pokročilé využití filtrovacích funkcí s jinými funkcemi
 • Funkce Time Intelligence - analýza údajů napříč časovými obdobími
  1. Časové tabulky v PowerPivot
  2. Práce s časem - DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
  3. Funkce pro posun v čase - NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY,…
  4. Stav na začátku / konci období - OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
  5. Souběžné časové periody - PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
  6. První a poslední data za zobrazené období - FIRSTDATE, LASTDATE,…
  7. Začátky a konce ze zvolených období - ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER,…
  8. Kumulativní časová období - DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD,…
  9. Kombinace s filtračními a vyhodnocovacími funkcemi
 • Ostatní analytické techniky
  1. Kumulativní součty
  2. Klouzavé průměry
  3. Univerzální výpočtové vzorce
  4. Dynamická pásma hodnot a banding
  5. Propojení tabulek typu many-to-many (M: N)
  6. Parametrizace PowerPivot
  7. Dopočítávání chybějících dat
  8. Oprava chybných dat
  9. Analýza nákupního košíku, ABC analýza, skórování zákazníků
  10. Analýza dat z dotazníků
  11. Analýza návštěvnosti webů
  12. Reporting současně ve více měnách i v konsolidované měně
  13. Sledování plánovaného vs. reálného stavu
Předpokládané znalosti:
Znalost práce s kontingenčními tabulkami a se vzorci v Excelu.
Doporučený předchozí kurz:
MS Excel - Analýza dat v Power Pivot a jazyk DAX (MSE6)
Doporučený následný kurz:
PowerPivot a jazyk DAX - Jedi Master level (PWBI3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

INMEDIAS a.s., Vít Č.
Pokročilá analýza dat v PowerPivot pro analytiky a controlling ( MSE7)
"Kurz plně splnil má očekávání a jsem s ním spokojen"