Oracle BI Enterprise Edition 11g - nasazení a správa systému (ORA13)

Databáze, Oracle

Kurz se dopodrobna věnuje nasazení a správě Oracle BI Serveru a s ním souvisejících komponentů Oracle BI. Účastníci se naučí, jak správně nainstalovat Oracle BI, jak škálovat výkon, jak diagnostikovat a řešit problémy, a jak ladit výkon celého řešení. Kurz se věnuje i kompletnímu zajištění celého řešení, včetně napojení na stávající firemní řešení zabezpečení, jako je např. Active Directory nebo Novell Netware. Účastníci se v tomto kurzu naučí, jak správně nakonfigurovat všechny komponenty Oracle BI tak, aby uživatelé dostali stabilní a rychlé řešení, a aby výsledné řešení vyžadovalo jen minimum času administrátora při jeho následné údržbě.

Lokalita, termín kurzuBrno
9.7. - 11. 7. 2018
Objednat
3.9. - 5. 9. 2018
Objednat
29.10. - 31. 10. 2018
Objednat
Praha
18.6. - 20. 6. 2018
Objednat
13.8. - 15. 8. 2018
Objednat
8.10. - 10. 10. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Přehled administrace Oracle BI
  1. administrativní úkoly v Oracle BI
  2. logická architektura Oracle BI
  3. Java komponenty Oracle BI
  4. systémové komponenty Oracle BI
  5. nástroje správy Oracle BI
 • Administrace Oracle BI
  1. centrální administrace komponent Oracle BI pomocí Fusion Middleware Control
  2. centrální administrace Java komponent Oracle BI pomocí WebLogic Server Administration konzoly
 • Konfigurace Oracle BI
  1. konfigurace Oracle BI pomocí Fusion Middleware Control
  2. aktualizace konfiguračních nastavení Oracle BI pomocí Oracle BI Systems Management API
  3. konfigurace Oracle BI pomocí textového editoru
  4. konfigurace pomocí FMW MBean browseru
  5. konfigurační soubory Oracle BI
 • Spouštění a zastavování Oracle BI
  1. spouštění Oracle BI
  2. administrace systémových komponent Oracle BI pomocí Fusion Middleware Control
  3. ovládání manažovaných serverů pomocí Oracle WebLogic Server Administration konzoly
  4. administrace systémových komponent Oracle BI pomocí OPMN
 • Škálování instalace Oracle BI
  1. enterprise instalace u nových instalací
  2. Enterprise instalace pro škálování stávajících instalací
  3. nastavení sdílených souborů a adresářů
  4. nastavení globální cache
  5. škálování systémových komponent pomocí Fusion Middleware Control
  6. ověřování správného naškálování systému
 • Ladění výkonu a cacheování dotazů pomocí FMW
  1. zobrazení výkonnostních metrik
  2. zakázání aktualizací repozitáře
  3. nastavení doby automatického odhlášení uživatele
  4. nastavení možností konfigurace výkonu
  5. konfigurace cacheování
  6. použití Cache Managera
  7. naplnění cache
 • Diagnostika a řešení problémů s Oracle BI
  1. diagnostické logy a konfigurační soubory
  2. nastavení logování dotazů pro uživatele
  3. zpráva logu dotazů
 • Sledování využití serveru
  1. nastavení sledování využívání repozitáře uživateli
  2. sledování a ukládání využívání Oracle BI Serveru na detailní úrovni dotazů
  3. využití statistik využívání pro optimalizaci rychlosti dotazů a návrh agregačních strategií
  4. analýza statistik využívání pomocí Oracle BI Answers a ostatních reportingových nástrojů
 • Bezpečnost v Oracle BI
  1. architektura zabezpečení v Oracle BI Serveru
  2. výchozí nastavení zabezpečení Oracle BI Serveru
  3. vytváření uživatelů a skupin
  4. vytváření aplikačních rolí
  5. nastavení přístupu k objektům prezentační vrstvy
  6. zabezpečení na úrovni řádků (datové filtry)
  7. nastavení časových a množstevních omezení dotazů
  8. integrace s poskytovateli identity (např. Active Directory) a jednotné automatické přihlašování uživatelů (Single Sign On - SSO)
  9. nastavení oprávnění v Presentation Services a systémové oprávnění
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
27 800,00 Kč (33 638,00 Kč včetně 21% DPH)