Object Oriented Modeling Using PoweDesigner 16.5 (PWD3)

Databáze, Sybase

V dvoudenním kurzu se naučíte používat PowerDesigner jako nástroj pro modelování objektově orientovaných systémů a jejich napojení na relační databázi. Podle existující specifikace se naučíte vytvářet objektově orientovaný model v PowerDesigneru pomocí notace UML. Dále se naučíte používat reverse engineering, generátory kódu pro vytváření různých typů objektů, generovat konceptuální a fyzické datové modely a sdílet je s ostatními modely.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Části architektury systémů 
 • Objektově orientované modelování 
 • Vytváření a správa objektových modelů v PowerDesigneru 
 • Vytváření tříd 
 • Vytváření UML UseCase v PowerDesigneru 
 • Relace v PowerDesigneru 
 • Přehled Objektových jazyků 
 • Přechod ke konceptuálnímu a fyzickému modelu 
 • Reverse engineering 
 • Možnosti nástroje PowerDesigner 
 • Vytváření Sekvenčních diagramů 
 • Ukládání objektů do databáze 
Předpokládané znalosti:
Zkušenost s Microsoft Windows nebo jiným grafickým uživatelským rozhranním, znalost základních objektových konceptů, znalost konceptů relačních databází, povědomí o ER modelování a normalizaci datových modelů, praktická zkušenost s Powerbuilderem nebo Javou.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
24 000,00 Kč (29 040,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
Sybase