MikroTik Security I (MTS1)

Networking, MikroTik

První ze dvou kurzů zaměřených na uplatnění MikroTik routeru v roli firewallu navazuje na kurz MikroTik Basics. Kurz se detailně zabývá problematikou dynamické konfigurace IPv4 parametrů klientů v LAN na bázi DHCPv4 serveru a souvisejícím DNS cache serverem pro klienty - obě serverové funkce provozované přímo na MikroTik routeru. Hlavním tématem je obrana sítě pomocí filtrace provozu firewallem, který je nasazován typicky na perimetru sítě směrem k ISP. V rámci tohoto bloku je věnována pozornost zejména stavovému firewallu na bázi zón (vnitřní síť, Internet a příp. demilitarizovaná zóna). Na kurz MikroTik Security I navazuje jeho druhý díl věnující se dalším funkcím firewallu - překlad adres (NAT), IPsec VPN, web proxy, HotSpot.

Lokalita, termín kurzuBrno
28.1. - 28. 1. 2019
Objednat
11.3. - 11. 3. 2019
Objednat
29.4. - 29. 4. 2019
Objednat
Praha
25.1. - 25. 1. 2019
Objednat
8.3. - 8. 3. 2019
Objednat
18.4. - 18. 4. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • DHCPv4
  1. Dynamická konfigurace IPv4 klientů
  2. Protokol DHCPv4
  3. DHCPv4 server, klient, relay
  4. Pool vs. předdefinované IP adresy
  5. Parametry DHCP serveru
  6. Konfigurace: pool, networks, server, leases, options, alerts
  7. Laboratorní praktická úloha
 • DNS cache server
  1. Princip DNS cache
  2. Vazba na DHCP server i klienta
  3. Statické záznamy, obsah cache
  4. Laboratorní praktická úloha
 • Firewall - teorie
  1. Zabezpečení počítačové sítě
  2. Ochrana perimetru sítě - role firewallu
  3. Funkce firewallu - filtrace, NAT, VPN, …
  4. Tranzitní, vstupní, odchozí, návratový provoz
  5. Bezstavový vs. stavový firewall
  6. Zóny inside, dmz, outside
  7. Firewallová politika, borgon IP
  8. Posloupnout zpracování paketu v MikroTik RouterOS
 • MiktroTik Firewall (IPv4)
  1. Filtr, řetězce input, forward, output, uživatelské
  2. Pravidla, matching interface/L2/L3/L4
  3. Stavy new, established, related, invalid
  4. Conntrack, tabulka spojení
  5. Akce accept, drop, reject, jump, log
  6. Rate limiting
  7. Adress listy
  8. Mangle, connection/paket marking
  9. Anti-intrusion, anti-DoS, právní vazby
  10. Případová studie dvouzónového firwallu
  11. Připadová studie třízónového firewallu
Předpokládané znalosti:
MikroTik Basics
Doporučený předchozí kurz:
MikroTik Security I (MTS1)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 500,00 Kč (6 655,00 Kč včetně 21% DPH)