Mastering Transact - SQL: Advanced Tips and Techniques for ASE 15.7 (ASE7)

Databáze, Sybase

Školení zahrnuje techniky a tipy sestavení efektivního SQL kódu pro algoritmizaci typických metod pro práci s daty uloženými v databázovém serveru Sybase Adaptive Server Enterprise 15.7. Přednášky a praktická cvičení kladou důraz na správné návyky psaní efektivního SQL kódu, manipulaci s daty, výpočty nad číselnými hodnotami v databázi, práci s datumy, použití joinů, poddotazů, kurzorů, využití strukturovaného příkazu case-end, vývoj uložených procedur a jejich ladění, zobecněné metody pro řešení specifických problémů.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Standardy ANSI-89 a 92, Transact-SQL
 • Indexy
 • Joiny
 • Subqueries (poddotazy)
 • Strukturovaný příkaz case-end
 • Transakce a zamykání
 • Zásady efektivního psaní transakcí
 • Použití kurzorů
 • Výpočty nad číselnými daty
 • Formátování result setů
 • Psaní efektivních Transact-SQL kódů
 • Psaní efektivních uložených procedur
 • Constraints, primární klíče, ID
Předpokládané znalosti:
Absolvování školení Fast Track to Adaptive Server Enterprise nebo odpovídající zkušenosti s SQL a databázemi.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
53 000,00 Kč (64 130,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
Sybase