MS Project – rozšíření pro pokročilé (PRJ3)

Microsoft Office, Project

Kurz je určen pro velmi pokročilé uživatele, kteří již s aplikací MS Project běžně pracují. Účastníci kurzu se seznámí s funkcionalitami, které pomáhají řešit problémy vznikající v průběhu projektu a naučí se kvalitně reportovat jeho výsledky. Osvojí si znalosti nastavení aplikace a uživatelského rozhraní, umožňujícího efektivní využití SW MS Project jako jednoho z nástrojů moderního řízení projektu.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Modifikace prostředí projektu a uživatelského rozhraní
  1. Úpravy vzhledu projektu
  2. Nastavení Možnosti projektu
  3. Sdílení prvků mezi projekty - Organizátor
 • Směrné a pomocné plány
  1. Definice, tvorba, odstranění
  2. Sledování a aktualizace projektu v několika úrovních detailu
  3. Porovnání hodnot směrných nebo pomocných plánů
  4. Grafické znázornění více-směrných plánů v Ganttově diagramu
  5. Příklady použití
  6. Analýza EVA (Earned Value Analysis)
 • Vlastní pohledy a další vlastní nastavení
  1. Vlastní zobrazení
  2. Vlastní tabulky
  3. Vlastní řazení, skupiny a filtr
  4. Vlastní pole
 • Tvorba vlastního reportu
  1. Tvorba tiskového reportu
  2. Tvorba vizuálního reportu
  3. Export sestav do dalších projektů přes Organizátor
 • Koordinace více projektů bez použití Project Serveru
  1. Konsolidace projektů
  2. Slučování projektů
  3. Sdílení zdrojů mezi projekty
  4. Zadávání plnění jednotlivých úkolů na lokálních i globálních projektech
 • Makra v Projectu
  1. Záznam a spuštění makra
  2. Editace makra
  3. Import a export makra z projektového souboru
Předpokládané znalosti:
Znalost ovládání MS Project a základní zkušenosti s projektovým řízením.
Doporučený předchozí kurz:
Microsoft Project - pro pokročilé (PRJ2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Toyoda Gosei Czech, s. r. o., Roman K.
MS Project – rozšíření pro pokročilé ( PRJ3)
"Velice zkušený a schopný lektor!"