MS Project Server 2013/2010 - řízení velkých projektů (PRJ4)

Microsoft Office, Project

Kurz je určen projektovým manažerům, kteří potřebují řídit velké projekty, nebo velké množství projektů, v prostředí MS Project Server. Pokrývá celý životní cyklus projektů, od řízení projektových požadavků, přes strategie analýzy příležitostí a výběru projektů, plánování projektů, jejich sledování a vyhodnocování. Věnuje se automatizaci běžných denních úkolů, jako např. sběru denních statusů o stavu úloh, analýze stavu projektů a následnému reportingu, jakož i analýze rizik. Pokrývá sledování a řešení problémů projektu, centralizaci projektové dokumentace na serveru, jakož i veškerou další funkcionalitu platformy SharePoint, na níž je Project Server postaven. Po absolvování tohoto kurzu budete mít v rukou nástroj na efektivní řízení projektů se stovkami účastníků a zdrojů.

Lokalita, termín kurzuBrno
26.3. - 27. 3. 2018
Objednat
21.5. - 22. 5. 2018
Objednat
Praha
5.4. - 6. 4. 2018
Objednat
31.5. - 1. 6. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do Project Serveru
  1. systémové požadavky pro podporu řízení projektů v organizaci
  2. přehled nasazení Project Serveru
 • Řízení projektových požadavků
  1. typ projektu
  2. pracovní postup
  3. stránky podrobností projektu
  4. centrum projektů
  5. fáze pracovního postupu
  6. návrh projektu
  7. pracovní postup ukázkového návrhu
 • Strategie
  1. knihovna obchodních faktorů
  2. stanovení priority obchodních faktorů
  3. závislosti projektu
  4. analýza portfolia projektů a příležitostí
  5. definice vlastností analýzy
  6. stanovení priority projektů
  7. analýza omezení nákladů
  8. analýza omezení zdrojů
  9. zobrazení přiřazení zdrojů
  10. nastavení skutečných hodnot
  11. fáze pracovního postupu - Výběr
 • Plánování projektů na projektovém serveru
  1. fáze pracovního postupu - Plán
  2. založení projektu v Microsoft Project Web App
  3. plán zdrojů
  4. plánování a úprava projektu v Microsoft Project Web App
  5. analýza dostupnosti zdroje
  6. kapacita zdroje
  7. řízení dostupnosti jednotlivých rolí
  8. centrum zdrojů
  9. založení plánu projektu
 • Sledování postupu projektů na projektovém serveru
  1. fáze pracovního postupu - Zpráva
  2. aktualizace stavu projektu
  3. práce s úkoly
  4. aktualizace úkolů
  5. informace o změnách projektového plánu
  6. schválení a odmítnutí aktualizace
  7. pravidla pro automatické přijetí změn
  8. historie minulých změn
  9. aktualizace údajů o nepracovním čase
  10. práce s časovým rozvrhem
  11. vytvoření a odeslání časového rozvrhu
  12. práce ve schvalovacím centru
  13. schválení úkolů a časového rozvrhu
  14. delegace a delegování
  15. týmová spolupráce
  16. zprávy o stavu projektu
  17. vyžádání zprávy o stavu úloh
  18. zobrazení odpovědí se zprávami o stavu od členů týmů
  19. archiv zpráv, přehled a úprava zpráv o stavu úloh
  20. fáze pracovního postupu - Dokončení
 • Rizika a problémy projektů
  1. správa rizik projektu
  2. zobrazení a ohlášení rizik
  3. souhrn rizik
  4. zobrazení a ohlášení problémů na projektech
  5. přehledy problémů
 • Dokumenty k projektům
  1. osobní a veřejné dokumenty
  2. zobrazení a uložení dokumentů
  3. správa dokumentů
  4. vyhledávání v dokumentech
 • Business Intelligence
  1. centrum Business Intelligence
  2. možnosti analýzy dat v Project Serveru
  3. datová základna
  4. vytvoření OLAP kostky a reporting z ní
  5. zobrazení dat
  6. Reporting Services
  7. Excel Services
  8. PerformancePoint Services
  9. Visio Services
  10. PowerPivot a Power View
  11. analýza projektových dat v Power BI Desktopu
Předpokládané znalosti:
Základy práce s MS Project alespoň na úrovni kurzu PRJ1.
Doporučený předchozí kurz:
MS Project - pro začínající uživatele (PRJ1)
Doporučený následný kurz:
MS Project Server 2013/2010 - instalace a správa (PRJ5)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 900,00 Kč (10 769,00 Kč včetně 21% DPH)