MS Excel - tvorba maker (MSE4)

Microsoft, Programování

Kurz je určen pokročilým uživatelům aplikace MS Excel, kteří se chtějí seznámit s možnostmi rozšíření funkcionality tohoto programu. Naučíte se v něm využívat ovládací prvky formulářů, vytvářet vlastní šablony sešitů, nahrávat a upravovat uživatelská makra. Po absolvování kurzu si zvládnete vytvořit formulář, kterým usnadníte uživatelům zápis dat a začnete se orientovat v prostředí editoru VBA.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Pokročilé formátování buněk a užitečné datové nástroje
  1. Vytváření vlastních formátů a stylů buněk, přizpůsobení motivu sešitu
  2. Využití pravidel podmíněného formátování, vlastní pravidla podle vzorců
  3. Zvýraznění duplicitních dat a nástroj pro odebírání duplicit
  4. Ověřování vstupních dat a indikace neplatných dat, nastavení vlastního ověření dat
  5. Tvorba rozevíracího seznamu v buňce, dynamického seznamu a závislých seznamů
 • Ovládací prvky formulářů
  1. Přehled nabízených ovládacích prvků formulářů
  2. Možnosti vkládání a vlastnosti prvků
 • Makra
  1. Použití záznamníku maker – relativní a absolutní záznam
  2. Uložení makra, způsoby spouštění makra
 • Editor VBA
  1. Zobrazení zápisu makra v okně VBA, popis prostředí editoru VBA
  2. Seznámení s prostředím editoru VBA
  3. Tvorba uživatelské funkce a její použití
  4. Zápis makra a seznámení s objektovým modelem Excelu
  5. Práce s proměnnými, deklarace proměnných, základní datové typy
  6. Dialogové funkce VBA – MsgBox, InputBox
  7. Programování na úrovni buněk, základní typy odkazů na buňky a oblasti
  8. Větvení kódu, podmíněné výrazy a cykly
  9. Použití základních vlastností a metod buněk a oblastí
Předpokládané znalosti:
Znalosti programu MS Excel na úrovni pokročilého uživatele.
Doporučený předchozí kurz:
MS Excel - pro pokročilé (MSE2)
Doporučený následný kurz:
MS Excel - programování v jazyku VBA (MSEVB1)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
3 200,00 Kč (3 872,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Lesy České republiky, s.p., Karel Š.
MS Excel - tvorba maker ( MSE4)
"Dobrý den, vzhledem k tomu, že poskytnutý kurz 3.2.2014 nám byl přizpůsobený na míru (i když byl tématický určen jako MAKRO, tak jsme probrali i jiné možnosti užití Excelu, tak jak bychom ho mohli využít co nejefektivněji pro naši práci. Děkujeme za vstřícný přísup lektora Ivo Hlaváčka, který nám také přiblížil aplikaci Microsoft Query."