MS Access - migrace dat na SQL Server (ACS4)

Microsoft Office, Access

Cílem kurzu je seznámit účastníky se způsoby, jak bezpečně premigrovať data z Accessu do SQL Serveru, a využít rychlé zpracování velkých tabulek v SQL Serveru pro své Access aplikace. Účastníci se dozvědí, jak připravit samotnou migraci, jaké nástroje je nejvhodnější použít, a jak řešit problémy po migraci. Druhá část kurzu je věnována úvodu do SQL Serveru, jeho funkcionality, pokročilejšímu dotazování se a základem programování v databázích.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

-----------------------------------------

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do migrace
  1. Důvody přechodu z Accessu na SQL Server
  2. Srovnání Accessu a SQL Serveru
  3. Výběr migrační strategie
  4. Výběr migračních nástrojů
  5. Způsoby migrace
  6. Testování a verifikace po migraci
  7. Dokumentace migrace
 • Nástroje pro migraci
  1. Access Upsizing Wizard
  2. SQL Server Migration Assistant
  3. SQL Server Management Studio
  4. SQL Server Integration Services
  5. Co se nepřemigruje automaticky
 • Problémy při migraci
  1. Nekompatibilní datové typy
  2. Správně mapování accessovských typů na SQL Server
  3. Přepsání výrazů
  4. Příprava jmen objektů
  5. Mapování vlastností Access tabulek na funkcionalitu MS SQL
  6. Funkcionalita Accessu nepodporovaná v SQL Serveru
  7. Nepodporované VBA funkce
  8. Úprava nefunkčních formulářů, reportů a dotazů po migraci
  9. Přepsání SQL dotazů na využití rychlého zpracování v MS SQL
  10. Ruční přenos dat pomocí Import / Export Wizarda
  11. Ruční přenos dat pomocí Integration Services
  12. Řešení dalších různých problémů po migraci
 • Verifikace po migraci
  1. Verifikace schématu
  2. Verifikace správnosti přenesených dat
 • Úvod do SQL Serveru
  1. Úvod do SQL Serveru
  2. Přehled komponentů a funkcionality SQL Serveru
  3. Architektura SQL Serveru
  4. Vytváření databází
  5. Vytváření tabulek a schémat
  6. Datové typy SQL Serveru
  7. Implementace datové integrity - primární a cizí klíče, omezení
  8. Vytváření indexů
  9. Bezpečnost v SQL Serveru - loginy, uživatelé a role
  10. Šifrování dat
  11. Transakce
 • Pokročilé dotazování v SQL Serveru
  1. Spojování dat z více tabulek - JOINy
  2. Poddotazy
  3. Agregační funkce
  4. Práce s datem a časem
  5. Analytické funkce
  6. Full-textové vyhledávání
  7. Řešení problémů s dlouhotrvajícími dotazy
 • Programování v SQL Serveru
  1. Práce s proměnnými
  2. Podmíněné příkazy a cykly
  3. Vytváření pohledů, funkcí a uložených procedur
  4. Práce s kurzory
  5. Zpracování chyb
Předpokládané znalosti:
Znalost prostředí MS Access.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

KDK Automotive Czech s.r.o., Martin P.
MS Access - migrace dat na SQL Server ( ACS4)
"Školení bylo v pořádku, určitě se na Vaší firmu později obrátím."
ing. Karel Beníšek, Karel B.
MS Access - migrace dat na SQL Server ( ACS4)
"Individuální kurs mi pomohl pochopit problematiku migrace DB MS Access na SQL server.Lektor se mi věnoval s maximálním úsilím. Děkuji"
O2 Czech Republic a.s., Marek P.
MS Access - migrace dat na SQL Server ( ACS4)
"Kurz byl individuální v našich prostorách, ale lektor pan Hlaváček byl skvělý a moc mi pomohl."