IBM AIX - rozšířená administrace systému (AIX2)

IBM, AIX

Kurz IBM AIX - rozšířená administrace systému je určen všem účastníkům, kteří chtějí rozšířit znalosti administrace operačního systému IBM AIX. Účastníci se seznámí s postupy a nástroji pro detailní správu systému a jejich použitím při sledování a určování problémů.

Privátní školení a termíny na míru

Pro toto školení vzhledem k jeho specifičnosti v současné době nejsou vypisovány veřejné termíny. Primárně tento kurz realizujeme jako uzavřené firemní školení. V případě privátního kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 3-4 účastníky, a to při zachování standardní délky školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do rozšířené administrace systému AIX
  1. Obecné postupy používané při správě systému, sledování a určování problémů
 • Object data Manager
  1. Význam ODM, typy záznamů uložených v ODM
  2. Struktura a organizace dat v ODM, třídy a objekty
  3. Použití příkazů pro práci s ODM
  4. Příklady záznamů v bežných objektových třídách
 • Inicializace a start systému
  1. Popis inicializace POWER serveru
  2. Inicialiace FSP a hypervisoru, příprava LPARů pro start
  3. Aktivace LPARu, start AIXu
  4. Práce se seznamem zařízení pro start (bootlist)
  5. Tři fáze startu AIXu
  6. Analýza a řešení typických problémů při startu systému
  7. Maintenance a single user mód
 • Správa zařízení a systémová konfigurace
  1. Terminologie používaná při práci se zařízeními
  2. Výpis zařízení a jejich konfigurace
  3. Změna konfigurace zařízení
  4. Přidání a odebrání zařízení ze systému
  5. Adresování zařízení
 • Pokročilá správa LVM
  1. Princip a terminologie správy logických svazků (LVM)
  2. Aktivace/deaktivace, export/import skupin svazků
  3. LVM metadata, VGDA, VGSA, LVCB
  4. Quorum
  5. Souvislosti mezi metadaty LVM a ODM databází
  6. Příklady problémů s LVM a jejich řešení
  7. Praktické postupy při výměně disků v systému
 • Pokročilé nástroje pro zálohování
  1. Alternate disk installation
  2. Klonování systému
  3. Online zálohování dat použitím rozděleného zrcadla (splitted mirrors)
  4. Online zálohování dat použitím snapshotů
 • Workload partitions (WPARs)
  1. Účel a typy WPARů
  2. Vytvoření a správa WPARu
  3. Start a vypnutí WPARu
  4. Přihlášení, spouštění a monitorování procesů ve WPARs
 • Monitorování chyb
  1. Práce s nástrojem errdemon
  2. Práce s nástrojem syslogd
  3. Příklady záznamů errorlogu, konfigurace upozornění
 • Diagnostika
  1. Příkaz diag
  2. Režimy diagnostiky
  3. Čtení diagnostických reportů
 • Dump
  1. Typu a konfigurace dumpu
  2. Nastavení dump zařízení, příkazy sysdumpdev a dumpcheck
  3. Vytvoření dumpu, další operace s vytvořeným dumpem
Předpokládané znalosti:
Znalost administrace systému AIX na úrovni základního kurzu.
Doporučený předchozí kurz:
IBM AIX - administrace systému (AIX1)
Doporučený následný kurz:
IBM AIX - programování v shellu (AIX3)
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
42 000,00 Kč (50 820,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Československá obchodní banka, a. s., Luboš P.
IBM AIX - rozšířená administrace systému ( AIX2)
"Pan Šlechtický vždy velmi pružně a ochotně reagoval na naše, mnohdy s osnovou kurzu ne zcela související, dotazy. Bude-li šance, rádi se zúčastníme dalšího školení tohoto lektora."