Fast Track to Adaptive Server Enterprise 15.7 (ASE2)

Databáze, Sybase

V kurzu Fast Track to Adaptive Server Enterprise 15.7 se seznámíte s architekturou ASE a jejími jednotlivými komponentami včetně nejnovějších vlastností. Tento kurz Vám dále poskytuje informace o vytváření tabulek, manipulaci s daty, tabulkami a jinými databázovými objekty s použitím ANSI standardu SQL a Sybase Transact-SQL rozšíření. Dále Vám poskytuje praktickou zkušenost s databázemi v Adaptive Server Enterprise. V kurzu se také seznámíte se speciálními rysy a funkcemi Adaptive Server Enterprise, s vloženými procedurami, trigery a kurzory. Navíc se naučíte používat efektivní programátorské techniky a vývojářské strategie pro psaní kvalitních aplikací.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Přehled konceptů relačních databází 
 • Klientské programy isql a SQL Advantage 
 • Vytváření tabulek 
 • Změny dat v tabulkách 
 • Používání dočasných a systémových tabulek 
 • Zlepšování funkcionality a výkonu dotazů 
 • Používání constraint, default a rule pro zajištění datové integrity 
 • Psaní Transakt-SQL kódu s použitím funkcí, proměnných a řídících příkazů 
 • Řízení transakcí a zamykání 
 • Psaní vložených procedur a trigerů 
 • Vytváření a používání kurzorů 
Předpokládané znalosti:
Základní počítačové znalosti.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
53 000,00 Kč (64 130,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
Sybase