Excel akademie - virtuálně (MSEV)

Microsoft Office, Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel jistě netřeba nikomu představovat. Většina z nás jej používá dnes a denně a každý jej využívá dle vlastních znalostí a potřeb. Nástroje tohoto programu se neustále zdokonalují, přibývají další a používání aplikace je nyní uživatelsky mnohem přívětivější než tomu bylo dříve.
Chcete-li udržet krok s novinkami, které se v MS Excelu v posledních letech objevily a nemáte potřebný čas na samostudium, využijte naši virtuální Excel akademii.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Forma výuky

forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou. Připraveno je pro vás 8 samostatných výukových modulů v rozsahu 3 hodin, které vám představí užitečné nástroje aplikace. Dozvíte se v nich nejen tipy a doporučení pro efektivní zpracování svých dat, ale na praktických příkladech si vyzkoušíte nové užitečné nástroje aplikace. V případě níže nabízených termínů otevřených kurzů probíhá výuka 1x týdně vždy ve stejný den a čas jako první den školení.

V případě poptávky uzavřeného zákaznického školení jsou termín a četnost bloků stanoveny po vzájemné domluvě s klientem.

Výuka vzdělávacího programu u veřejných kurzů probíhá pro skupinky o velikosti 4 – 8 účastníků. Díky tomu je zajištěna maximální interaktivita s lektorem a prostor pro řešení individuálních dotazů účastníků.

Termíny a ceny

Den zahájení vzdělávacího programu je uveden v tabulce níže. Termíny navazujících dní jsou vždy ve stejný čas v následujících týdnech po dobu 8 týdnů. Celkem tak každý účastník absolvuje 24 hodin výuky.

Ke každému modulu obdrží účastníci výukový materiál a cvičné soubory pro samostatná procvičení.

Pokud nechcete absolvovat všech 8 modulů, je možné si zvolit pouze ty moduly, které jsou pro vás důležité a potřebné. Po vyplnění krátkého dotazníku vám doporučíme, které bloky jsou pro vás vhodné.

V případě objednání komplet akademie platí cena 5 250,-(bez DPH)/8 modulů.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Modul 1 – základy práce v prostředí aplikace
  1. Popis prostředí tabulkového kalkulátoru a možnosti jeho přizpůsobení
  2. Editace buněk, hodnota a formát buněk
  3. Číselné formáty buněk a příklady jejich použití, vlastní formáty
  4. Vyplňování řad a seznamů, tipy pro zefektivnění práce s daty
  5. Možnosti řazení a filtrování dat
  6. Způsoby zobrazení listu, vzhled stránky a nastavení před tiskem
  7. Vkládání ilustrací na list sešitu
  8. Základy podmíněného formátování buněk a jeho využití pro vizualizaci dat
 • Modul 2 – vkládání vzorců a funkcí
  1. Způsoby zadání vzorce do buňky či do oblasti buněk
  2. Průvodce vkládání funkcí a využití základních funkcí automatického shrnutí
  3. Zápis vzorců s využitím relativních a absolutních odkazů na buňky či oblasti
  4. Použití smíšené adresace
  5. Zobrazení závislosti vzorců
  6. Použití pravidel podmíněného formátování pomocí vzorců
  7. Výpočty v rozsáhlejších tabulkách a tipy pro usnadnění rozšíření vzorce či funkce
  8. Praktická procvičení vkládání vzorců a základních funkcí automatického shrnutí
 • Modul 3 – způsoby vkládání užitečných funkcí aplikace
  1. Pojmenování buněk a oblastí, práce s názvy
  2. Použití názvů v argumentech funkcí
  3. Automatické dokončování vzorců, vnořování funkcí
  4. Nejpoužívanější vyhledávací funkce
  5. Textové funkce
  6. Využití nejčastějších logických funkcí
  7. Funkce pro práci s datumy
  8. Podmíněné součty, počty a průměry
 • Modul 4 – datové nástroje a jejich praktické použití
  1. Pokročilé možnosti řazení a filtrování dat, vlastní seznamy
  2. Vytváření seskupení dat a práce s viditelnými buňkami
  3. Tvorba automatických přehledů a souhrnů
  4. Dynamické doplňování a jeho praktické příklady použití
  5. Indikace duplicitních dat a způsoby odebírání duplicit
  6. Ověřování vstupních dat a indikace neplatných dat, nastavení vlastního ověření dat
 • Modul 5 – databázové tabulky a jejich možnosti
  1. Práce s rozsáhlou tabulkou – způsoby zobrazení a obsluha, práce s okny
  2. Vkládání tabulek pro správu a analýzu souvisejících dat a jejich výhody
  3. Automatický formát tabulky a jeho přizpůsobení
  4. Výpočtová pole a použití strukturovaných odkazů v tabulkách
  5. Vkládání průřezů a jejich využití
  6. Řádek souhrnů a použití funkce SUBTOTAL
  7. Databázové tabulky jako zdroj kontingenční tabulky
 • Modul 6 – souhrny pomocí kontingenčních tabulek
  1. Postup vkládání kontingenční tabulky a popis jednotlivých oblastí
  2. Tvorba souhrnů s kontingenční tabulkou na praktických příkladech
  3. Nastavení pole hodnot a jeho formátování
  4. Vkládání průřezů a časových os pro možnost filtrování
  5. Úprava zdroje dat a aktualizace kontingenční tabulky
  6. Použití skupinových polí, způsoby zobrazení polí hodnot
  7. Využití podmíněného formátování pro kontingenční tabulku
  8. Možnosti zobrazení sestavy kontingenční tabulky
 • Modul 7 – pokročilá analýza dat
  1. Možnosti kontingenčních tabulek
  2. Propojování kontingenčních tabulek pomocí průřezů a časových os
  3. Definování relací a analýza více tabulek
  4. Práce s externími daty, import dat a jejich transformace v editoru Power Query
  5. Spojování a připojování dotazů
  6. Využití doplňku Power Pivot pro správu datového modelu
 • Modul 8 – vkládání grafů, minigrafů a jejich možnosti
  1. Princip vkládání grafů a ukázky použití různých typů grafů
  2. Možnosti formátování a úprav grafů
  3. Použití prvků grafů v závislosti na typu grafu
  4. Tvorba kombinovaných grafů
  5. Vlastní šablony grafů
  6. Dynamické grafy a nové typy grafů
  7. Vkládání minigrafů a jejich praktické využití
  8. Využití doplňku Power Map a práce s 3D mapou
Předpokládané znalosti:
Znalost práce s operačním systémem, základní orientace v aplikacích MS Office
Časový rozvrh:
1 den (13:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
5 250,00 Kč (6 352,50 Kč včetně 21% DPH)

Reference

Mnoho nových, dříve netušených informací. Předpokládám, že většinu získaných informací a dovedností budu využívat v budoucnu. Děkuji lektorce za perfektní a trpělivý výkon.

Lektor

Radka Kokojanová

Mgr. Radka Kokojanová se v oblasti IT vzdělávání dospělých pohybuje od roku 1995. Své dlouholeté lektorské zkušenosti využívá ve společnosti ICT Pro v pozici koordinátora a metodika kurzů. Spojení pedagogického vzdělání a radost z předávání znalostí jsou nejsilnějšími předpoklady pro její profesionální a zároveň přátelský přístup k zákazníkům – účastníkům kurzů.

Vedení kurzů MS Office, primárně kurzů MS Excelu, doplňuje vývojem databázových aplikací „na míru“, analýzou a zpracováním dat a reportů, tvorbou uživatelských šablon a své praktické zkušenosti pak předává na svých školeních.