Agile Scrum Master Certified (AGLSM2)

ICT Management, Agilní metodiky

Dvoudenní kurz Agile Scrum Master Certified je zaměřen na aplikování Scrumu a dalších agilních přístupů a technik v rolích Scrum Mastera a Product Ownera. Školení Agile Scrum Master je pokročilá úroveň, a proto je žádoucí, aby účastnící měli již základní vědomosti o nebo zkušenosti s agilními způsoby práce. Pokud tyto znalosti nebo zkušenosti ještě nemáte, doporučujeme nejdřív absolvovat náš kurz Agile Scrum Foundation.

Certifikační zkouška od certifikační autority EXIN je volitelná a není zahrnuta v ceně školení. Cena zkoušky ke kurzu je 4.500,- Kč bez DPH za osobu

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Opakování znalostí z kurzu Agile Scrum Foundation
  1. Koncept agility
  2. Řízení rozsahu
  3. Koncept Timebox
  4. Agilní praktiky
  5. Rámec Scrum /Scrum praktiky
 • Agilní způsob myšlení
  1. Agilní koncepty
  2. Vysvětlete agilní způsob myšlení
  3. Vysvětlete, jak Agilita přináší prediktabilitu a flexibilitu
  4. Neustálé zdokonalování procesu
  5. Vysvětlete, jak používat neustálé zdokonalování
  6. Další rámce a další agilní rámce
  7. Kandidát je schopen rozeznat další rámce a metodiky: Waterfall, Crystal, Lean, XP, DSDM, DevOps.
  8. Aplikování agilních principů v oblasti IT Service Management
  9. Vysvětlete, jak aplikovat agilní principy v oblasti IT Service Management
 • Role Scrum Mastera
  1. Odpovědnosti a odhodlání
  2. Vysvětlete, které úkoly a odpovědnosti přináleží roli Scrum Mastera
  3. Vysvětlete, která řešení jsou vhodná pro vyřešení problémů
  4. Vysvětlete, které nástroje používat pro facilitaci týmu
  5. Koučování týmu a mediace
  6. Vysvětlete, kdy a jak mediovat konflikt
  7. Vysvětlete, jak koučovat tým a stavět před něj výzvy
  8. Vysvětlete důležitost školení
  9. Další role (Product Owner, Development Team)
  10. Vysvětlete všechny role v rámci Scrumu
 • Agilní odhadování, plánování, monitoring a řízení
  1. Jak napsat a udržovat Product a Sprint Backlog
  2. Vysvětlete, proč je tak důležité správně nadefinovat Definition of Done
  3. Vytvořte a rozeznejte dobré User Stories
  4. Vysvětlete, jak udržovat Product Backlog a jak přidávat položky Product Backlog
  5. Agilní Plánování
  6. Vysvětlete iterativní plánování ve všech fázích plánování: Roadmap, Release and Sprint Planning
  7. Vysvětlete roli Scrum Mastera ve všech fázích plánování: Roadmap, Release and Sprint Planning
  8. Agilní odhadování
  9. Vysvětlete kdy a jak tvořit odhady s použitím Story Points, Ideal Hours a Ideal Days
  10. Vysvětlete jak vest plánovací setkání s použitím a bez použití Planning Poker
  11. Rozpoznávejte chyby v odhadování
  12. Vysvětlete, jak vypočítat hodnotu ROI (Return on Investment)
  13. Sledování a komunikování postupu
  14. Identifikujte překážky, odchylky a jiné bariéry, které ovlivňují postup pozitivně nebo negativně
  15. Vysvětlete, jak vytvořit Information Radiators, jak je interpretovat, jak konat na základě výsledků interpretace
  16. Vysvětlete běžně používané metody sledování postupu (Burn-Down Chart, Velocity…)
  17. Mít věci pod kontrolou
  18. Vysvětlete, jak řídit otevřené bod, programové chyby a informovat lidi mimo vašeho týmu
 • Komplexní projekty
  1. Škálování agilních projektů
  2. Vysvětlete, jak používat Product Backlog v škálovaném prostředí
  3. Vysvětlete, jak škálovat k větším týmům s použitím Scrum-of-Scrums
  4. Vhodnost agilních metod pro různé typy projektů
  5. Vysvětlete, v jakých případech není možné použít agilní metody
  6. Identifikujte limity Scrum týmu
  7. Agilní administrace pří výběru nástrojů a integraci nástrojů
  8. Vysvětlete, které nástroje mohou pomoci týmu zavést a využívat agilní metody a tím zvýšit kvality vývojového procesu
 • Zavádění agilních metod
  1. Představení agilních metod
  2. Vysvětlete, které aktivity řízení projektu je nutné zahrnout do plánu tranzice
  3. Vysvětlete, které milníky jsou pro tranzici důležité
  4. Vysvětlete, jak se vypořádat s odporem vůči změnám
  5. Samo-organizování
  6. Vysvětlete, co samo-organizování znamená a jak se sdílí řízení projektu
  7. Vysvětlete, co znamená průřezový tým
  8. Agilní požadavky a správné prostředí
  9. Vysvětlete, jaké změny v kultuře je nutné vykonat před zavedením agilních metod
  10. Vysvětlete, které jaké fyzické změny nutné vykonat před zavedením agilních metod
 • Doporučená literatura
 • Pro Scrum Mastery (taktéž doporučované pro Product Ownery)
  1. Ken Schwaber a Jeff Sutherland: The Scrum Guide
  2. Ken Schwaber: Nexus Guide
  3. Mike Cohn: Succeeding with Agile: Software Development using Scrum
 • Pro Scrum Mastery
  1. Mike Cohn: Agile Estimating and Planning
  2. Ken Schwaber: Agile Project Management with Scrum
Doporučený předchozí kurz:
Agile Scrum Foundation (AGLSM1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
17 900,00 Kč (21 659,00 Kč včetně 21% DPH)