Adopce Microsoft cloudových služeb (OFF2)

Microsoft Office, Power Platform

Kurz je určen pro firmy, které se rozhodli zavést MS cloudové služby. Na adopci cloudových služeb se budeme dívat komplexně z pohledu vedení, IT, ambasadorů i koncových uživatelů. Kurz je tedy určen pro všechny tyto role. Adopce znamená kromě nakoupení licencí a nasazení do firemního prostředí zejména změnu uživatelských stereotypů práce s firemními daty, informacemi a vzájemnou komunikaci. Důraz je kladen na scénáře užití namísto důrazu na jednotlivé nástroje (služby) a jejich dílčí funkcionality. Kurz je veden certifikovaným lektorem, který pracuje v Microsoft cloudu od jeho začátků a kombinuje znalosti a zkušenosti z technického pole i projektového řízení.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Klíčové otázky pro zvládnutí adopce
  1. Proč je vzdělávání klíčová aktivita
  2. Fáze adopce od přípravy po… (adopce cloudových služeb nikdy nekončí – a kdo si myslí, že končí, nemá dostatečné povědomí o MS cloudových službách)
  3. Analýza potřeb uživatelů a výběr vhodných nástrojů
  4. Adopce vlastními lidmi pro vlastní lidi (nekupujete něčí pohled na věc a neplatíte za něčí produkt a proces)
  5. Definice a zvládnutí rizik při digitální transformaci
 • Digitální transformace IT světa
  1. Definice nástrojů (shrnutí MS cloudových služeb)
  2. Definice způsobů komunikace (adopční kampaně) přes tří dimenze:
  3. Množství uživatelů
  4. Hloubka znalostí
  5. Složitost organizace
  6. Rozpad aktivit v čase
  7. Edukační portály a efektivní vyhledávání
  8. Nastartování adopce jako vlastního ekosystému
Předpokládané znalosti:
Znalost práce na PC
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)