Adobe Flash - základní kurz (AF1)

Grafika, Adobe

Adobe Flash - základní kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit vytvářet v technologii Adobe Flash reklamní bannery, krátké animace a prezentace, multimediální prezentace na DVD nebo malé internetové stránky s důrazem na design. Většina času kurzu je věnována seznamování se s programem pomocí vzorových příkladů vztahujících se k osnově, které si účastníci tohoto kurzu mohou odnést.
Ke školení je potřeba mít vlastní počítač s příslušným software.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. praktické ukázky využití technologie Flash
  2. zdrojové soubory a soubory animace
  3. vložení flash animace do HTML stránky, atributy
 • Nový soubor a Flash IDE
  1. nastavení zdrojového a výsledného souboru - Publish settings
  2. přesunování a seskupování panelů, ukládání pracovních prostředí
  3. nejdůležitější kontrolní panely a panel vlastností
 • Panel Nástrojů
  1. nástroje pro označení - obyčejný vs. přímý výběr
  2. kreslení čar a jednoduchých tvarů
  3. rychlá editace vektorů
  4. vektorové pero
  5. beziérův režim, vyzkoušení kreslení jednoduchých tvarů
  6. tužka, štětec
 • Texty
  1. vytváření statických textových polí
  2. přenášení fontů - ukázka správného a špatných postupů
  3. výběr a dobré zásady při používání fontů
  4. BONUS - vytvoření a jednoduché použití dynamického pole
 • Barvy
  1. panel barev (pokud je třeba, teorie k barvám v RGB)
  2. nástroj výplň, kapátko a kalamář
  3. přechodové výplně
  4. ukládání barevných schémat
  5. import a export jednoduchých tvarů z a do Adobe Illustratoru
 • Panel časové osy
  1. vytváření a editace vrstev se snímky - obyčejný vs. klíčový snímek, označování a přetahování snímků, smazání obsahu vs. smazání snímku, schránka pro snímky
  2. vytváření jednoduchých animací
  3. BONUS - ladění pozic objektů u složitějších animací
 • Symboly a knihovna
  1. vytvoření symbolů
  2. význam knihovny
  3. editace a procházení symbolů na scéně
  4. představení a význam symbolů Movie Clip, Button a Graphic
  5. průhlednost, světlost, obarvení a módy prolnutí symbolů
  6. BONUS - vytváření 3D objektů
 • Animace
  1. animování a přehrávání jedné a více časových os
  2. nejčastější způsoby animace - klasický pohyb (starší), rotace, mezipohyb (novější), panel Editor pohybu, maskování, shape tween, pohyb po křivce (starší)
  3. BONUS - ukázka animací frame by frame
 • Inverzní kinematika
  1. vytvoření kostry inverzní kinematiky pro postavičku z tvarů i symbolů
  2. animace kostry
  3. BONUS - detailní úpravy nedokonalostí IK animací
 • Dekorativní štětec
  1. kreslení do mřížky a symetrické kreslení
  2. rychlé kreslení budov, květin, stromů, blesků
  3. rychlé vytváření frame by frame animací pro oheň, kouř, systém částic
 • Import a export
  1. možnosti kompresí obrázků a zvuků při publikování animací
  2. import a export vektorů a bitmap
  3. import animací a videí
  4. export animací a obrázkových sekvencí
  5. import a export zvuků
  6. přiřazení zvuku v tlačítku a v Movie Clipu
 • Tlačítka
  1. vytvoření animovaného a neviditelného tlačítka
  2. BONUS - filtry
 • Ovládání časové osy
  1. Možnosti zapisování Actionscriptu
  2. pojmenovávání pro Actionscript
  3. adresování časových os v Actionscriptu
  4. konstrukce pro přímé ovládání časových os – stop(), play(), gotoAndStop(), gotoAndPlay(), pojmenování snímků
  5. přidělení jednoduché klik funkce tlačítku
  6. praktická cvičení s ovládáním jedné a více časových os
  7. Actionscript v zanořených instancích Movie Clipů
 • Definice kliku v reklamním banneru
  1. ukázky definic v Actionscriptu 2 a 3, praktická zkouška
 • Závěr
  1. vytvoření vlastního animovaného reklamního banneru podle jednoduchého zadání
  2. BONUS - praktická nastavení Flash IDE a další praktické panely
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení, výhodou může být znalost některého z grafických nástrojů Adobe (Photoshop, Illustrator nebo Fireworks), čas nám ušetří znalost psaní znaků "(){}: na českém rozložení klávesnice.
Doporučený následný kurz:
Adobe Flash - pokročilý kurz (AF2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 400,00 Kč (7 744,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Mendelova univerzita v Brně, Josef F.
Adobe Flash - základní kurz ( AF1)
"Řídící počítač odborného lektora by měl být vybaven reprobednami (sluchátka nestačí). Začátek kurzu v 8.00 se osvědčil (lépe než v 9.00)"