Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Mozek – dokonalá databáze všech řešení

Zveřejněno: 29. 03. 2016
Kategorie: Rozvoj osobnosti

Mozek – nejsložitější orgán lidského těla. Mozek má téměř neomezenou kapacitu ukládání informací – více než sto miliard nervových buněk řídí celé naše tělo a naše myšlenky. Velmi stručný popis zázraku, který dokáže otevřít neskutečné možnosti a naopak. Zázraku, ke kterému fascinuje odborníky mnoha vědeckých oborů.

Jak tedy můžeme náš komplexně a účinně mozek trénovat a rozvíjet? Na to jsme se zeptali specialisty v oboru – trénink paměťových technik – pana Reného Müllera, který s rozvojem mozku velmi intenzivně pracuje téměř 20 let.

Pane Müllere, patříte mezi přední odborníky na práci s pamětí u nás, vedete kurzy zaměřené na rozvoj paměti, koncentrace a kreativity, máte téměř dvacetiletou zkušenost s touto problematikou. Proč vlastně rozvíjet paměť? Zvlášť v dnešní době, když máme techniku, která nás naviguje, ukládá naše poznámky, plánuje činnosti, upozorňuje na nestandardní situace…

Tak v prvé řadě musím říci, že nejde jen o rozvoj paměti. Jde o komplexní proces rozvoje myšlení, mozku, objevování nových úhlů pohledu na věc, nacházení nových řešení problémů v osobním i profesním životě. To, oč tu jde, bych nazval spíše kreativitou, kdy paměť je zde „vedlejším“ avšak vítaným produktem.

Moderní technika je výborný sluha, ale zlý pán. Představme si plavce, který opakovaně rozvíjí pouze sílu jedné paže. Okamžite odpovíme, že je to nesmysl takto trénovat. V oblasti mozku, tedy i paměti je to stejné.

Můžeme být vynikajícími odborníky v určitých oblastech, pokud je však nerozvíjíme, zakrňují.

Není to zbytečné? U dospělých lidí, kteří již získali četné pracovní i životní zkušenosti?

Právě naopak. U dětí se setkávám s daleko vyšší kreativitou než u dospělých. V době, kdy je mnoho lidí v soustavném stresu, přehlceno povinnostmi, úkoly, informacemi, se člověk začne omezovat pouze na obvyklé vzorce chování a řešení. Přestože jsou často neefektivní až kontraproduktivní. Čím více techniky, tím více výkazů apod. Deprese a vyhoření jsou toho přímým důkazem.

Můžete mi tedy upřesnit, co mi konkrétně přinese Váš kurz zaměřující se na způsoby rozvoje mozku? Zní to spíše jako přednáška pro studenty medicíny…

Tyto techniky a jejich „motor“ (strukturalizace, vizualizace, asociace, fantazie) jsou primárně zaměřeny především na zvýšení kreativity – tedy nalezení nového, účinného, nízkoenergetického řešení situací na osobní i profesní rovině soustředění. Naše každodenní činnosti se naučíme vykonávat vědoměji, s vysokou dávkou koncentrace spojenou s hravostí a tím i nižší námahou. A to samo o sobě je již mocný nástroj na odbourávání stresu. Hravost je zde takříkajíc neoddělitelnou součástí práce s kreativitou a pamětí. Dopad je nejen na kvalitu výstupu těchto činností, ale i na rychlost zapamatovatelnosti toho, co si pamatovat potřebujeme, rozvoji tolik opomíjené pravé hemisféry a tedy zachování vysoké úrovně myšlení bez ohledu na věk či náročnost životního tempa.

Kurzy Rozvoje tzv. paměťových technik či technik pro komplexní rozvoj mozkových funkcí se v současné době dostávají do popředí zájmu všech, kteří chtějí dosáhnout osobní nebo profesní spokojenosti. Rozvoj uvedených a velmi zásadních dovedností Vám umožní snadnější a efektivnější získávání a využívání znalostí z dalších oblastí vzdělávání jako např. Time Management, Komunikační dovednosti – argumentace, vyjednávání, krizové komunikace, asertivity, Prezentační dovednosti, Tvůrčí psaní, Marketing aj.

Naši nabídku kurzů najdete na: http://www.skoleni-softskills.cz/kategorie/Rozvoj-osobnosti-RO.aspx