Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Interaktivita v našich školeních Soft skills (1. díl)

Zveřejněno: 05. 05. 2015 | Autor:
Kategorie: Soft skills

Interaktivita je pojem, kterým se dnes ohání většina vzdělávacích institucí a to jak veřejných, tak i komerčních. Zavádí se termíny jako interaktivní výuka, interaktivní tabule, interaktivní učebnice, interaktivní přístup apod. Objevujeme zdánlivě něco nového, moderního a neuvědomujeme si, že „in“ už byl dávno před námi J. A. Komenský, když napsal svůj Svět v obrazech a Školu hrou, nebo i známá fiktivní postava českého génia Járy Cimrmana se svými „živými obrazy“. Co je vlastně interaktivita?

V překladu z latiny je to něco jako „mezičinnost“: tedy určitá činnost (aktivita) nebo ještě lépe vzájemná komunikace mezi účastníky (aktéry). Osobně se mi ve vztahu ke vzdělávání líbí definice Lukáše Vrby, kterou jsem našel v online slovníku cizích slov, a sice že „interaktivita odráží realitu a co nejvíce ji napodobuje ve všech ohledech, aby inklinovala v maximální možné míře ke skutečnému světu“. Domnívám se, že právě o tohle ve vzdělávání jde. Všichni známe motto principu učení: „Slyším a zapomenu. Vidím a zapamatuji si. Udělám a pochopím.“ A přesně to „udělám a pochopím“ bereme v ICT Pro jako interaktivitu.

Nejsem přítelem samoúčelných praktických cvičení a her, kdy se ze školení stává spíš interaktivní show než rozvoj znalostí a dovedností. Rozhodně je tento pojem tak nadužívaná záležitost, že máte mnohdy až strach otevřít ledničku, aby na Vás nevyskočil jogurt s interaktivním dotazníkem k výběru Vámi oblíbené příchutě. Nevhodné použití interaktivity ve výuce může být až absurdní a nikdo z nás by asi neocenil, kdyby např. na školení požární ochrany účastníci na vlastní kůži zažívali panickou hrůzu při evakuaci budovy či pocit chladu a mokra ze vzájemného polévání se vodou. Naopak u školení první pomoci vnímám interaktivní podíl kurzu s nácvikem pomoci raněnému a přivolání odborné pomoci jako naprosto nepostradatelný.

V našich kurzech IT považujeme práci se školenými systémy a potřebným hardwarem za samozřejmost a rozhodně nechceme, aby školení Soft skills mělo v ICT Pro charakter „mlácení prázdné slámy“, jak mi kdysi vysvětloval tento pojem kamarád z jedné konkurenční firmy. Příkladem interaktivních prvků v našich nejžádanějších kurzech Telefonické interaktivní komunikace jsou nejen praktická cvičení, skupinové hry a ukázky z praxe, na kterých je názorně vysvětlena nezbytná teorie, ale jsou to především interaktivní vstupy ve formě simulovaných telefonických rozhovorů s různými typy klientů, kdy si opravdu zážitkovou formou účastníci ověří svoje dovednosti i pochopení právě probírané látky. Díky okamžité zpětné vazbě se rovněž podpoří požadovaný cílový dopad vzdělávání na posluchače, zejména ve vazbě na jejich další praxi.

Rozhodli jsme se tedy, že si vezmeme postupně na mušku současné i minulé trendy v oblasti vzdělávacích metod a vneseme světlo do chaosu mnohých vzdělávacích akcí, způsobeného především důrazem na kvantitu na úkor kvality.

Máte se na co těšit a my se těšíme sdílení Vašich vlastních zkušeností