Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

My finanční řízení nepotřebujeme!

Zveřejněno: 08. 06. 2016 | Autor:
Kategorie: Management

Jen nesmírně málo podnikatelů provádí svou činnost kvůli spokojenosti krásných modrých očí paní na finančním úřadě. Z dlouhé zkušenosti z firemního bankovnictví v bankách ty příběhy znám. Na začátku je vize, vnitřní přesvědčení, touha něco změnit okořeněná i chutí být svým vlastním pánem. Vnitřní hnací motor.

Potom se ta myšlenka ujme. Přes překážky, které prostě na cestě jsou vždy, možná i ty přes nespokojené oči úřednice na finančním úřadě. Firma roste, obchod nebo výroba s odbytem roste. Zvyšuje se ale náročnost. Náhle potřebujete znát více věcí, nejen o trhu, možnostech, příležitostech, ale hlavně o vlastní ekonomické situaci. Potřebujete to celé uřídit. Potřebujete vědět, jak na tom jste. Nesmíte si nechat vyschnout kapitál, váš vklad, krev svého vlastního podniku, která přináší více, než bylo do podnikání vloženo.

Denně stojíte před klíčovými rozhodnutími. Jaké mám náklady a co s nimi? Jak velké skladové zásoby mám mít, aby mě nezatěžovaly? Která investice bude výnosná, která mě nezahubí? Jak si nechat nezbytný dostatek zdrojů a přitom investici provést? Jak velký obchod teď právě opravdu zvládnu? Kterou činnost se vyplatí outsourcovat?

Možná stojíte před další vizí a potřebujete přesvědčit investora. A možná přemýšlíte, zda část nutné investice profinancovat z cizích zdrojů. Jednáte s bankou. Víte, že při správném rozhodnutí je úvěr od banky levnější než vlastní vložený kapitál? Dokážete určit, kdy využít úvěr, faktoring, forfaiting, leasing?

Účetnictví je schopno poskytnout prvotní a často hlavní ekonomická data, avšak samo o sobě neurčuje diagnózu stavu firmy. Účetnictví je nutné kvůli nejen finančnímu úřadu, ale také v něm máte zdroj neocenitelných informací. Získáte je prostým způsobem – za účetním zpracováním musí následovat analýza jeho výsledků.

Finanční řízení je činnost, při které dochází k tvorbě, rozdělení a využití finančních zdrojů tak, abychom dosáhli jejich optimálního využití. Řízení firmy je dynamické, reaguje na změny podmínek v čase.

Vlastní finanční analýza zkoumá zdraví firmy a umožní vám udělat správná rozhodnutí pro budoucnost. Poznejte proto svou firmu jako finanční manažer, schopný provést vlastní finanční analýzu.

Zanalyzujte svou:

Umožní vám zjistit více o vaší současné situaci, odhalit následky minulých vlastních finančních rozhodnutí, eliminovat rizika, která výsledky naznačují a získat podklady pro budoucí finanční plánování.

Fáze života firmy probíhají obdobně jako u člověka od růstu přes fázi stability až k fázi poklesu. Pokles však nemusí u firmy končit jejím zánikem jako je tomu u živých organismů. Použitím vhodných nástrojů řízení lze přejít opět do fáze růstu (restrukturalizace, akvizice, inovace, nové segmenty trhu atd..) Stabilní firma je vystavena občasným poklesům v důsledku zastarávání. Poklesy mohou přecházet v nové fáze růstu zaváděním potřebných inovací.

Možná tomu nebudete věřit, ale vaše firma může být i příliš úspěšná. Po rychlém nekontrolovatelném růstu dochází u takových firem k přetížení (nejsou kvalifikovaní lidé nebo kapitál na tak velké sklady, zásoby nebo vázne logistika atd..), což se odrazí v nepříznivém vývoji prodeje a nakonec i nesolventnosti firmy. Fázi poklesu špatně založené firmy nelze zastavit a firma končí likvidací.

Finanční řízení vám primárně umožní lépe zvládnout všechny fáze života vaší firmy a předejít krizovým okamžikům, nebo se na ně alespoň připravit.

Čím bude vaše firma větší, tím více budete řešit konflikty zájmů jednotlivých součástí podniku. Majitel by rád dlouhodobě zvyšoval tržní hodnotu firmy a tedy i svoje bohatství. Manažer je většinou placený od okamžitých výsledků a proto nejspíš upřednostní krátkodobé výsledky před dlouhodobými. Na druhou stranu bude pravděpodobně udržovat dobrou platební schopnost firmy (likviditu). Zaměstnanci budou preferovat rozdělení veškerých přebytků na jejich mzdy, možná i na úkor dlouhodobé výkonnosti. Pomocí finančního řízení podniku máte možnost se zorientovat ve firemním prostředí, uvědomit si konkrétní směr jednotlivých činností a určit potřebné nástroje.

Finanční řízení je určeno především managementu menších a středních podniků, podnikatelům, investorům a vlastníkům firem.

Naši nabídku kurzů najdete na: http://www.skoleni-softskills.cz/kategorie/Management-MNG.aspx